Skip to main content

Als de zo gewenste zwangerschap uitblijft, kiezen veel stellen voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar wat als deze niet lukken? Hoe vul je je leven in als je weet dat je waarschijnlijk kinderloos zult blijven? Het overkwam Margriet en Erik Ju. Zij besloten na een periode van behandelingen dat het goed is zoals het is en ervaren dat een leven zonder kinderen zeker zinvol en fijn kan zijn.

Erik en Margriet waren vijf jaar getrouwd toen bleek dat ze via de natuurlijke weg niet gemakkelijk kinderen konden krijgen. Na onderzoek in het ziekenhuis werd hen geadviseerd met IUI-behandelingen te starten. IUI staat voor intra-uteriene inseminatie en is een methode waarbij met een dun slangetje zaadcellen in de baarmoeder van de vrouw wordt gebracht. Dit gebeurt nadat uit het sperma van de partner de best bewegende zaadcellen zijn geïsoleerd. Een intensieve periode volgde voor Margriet en Erik, want voor de IUI-behandelingen moesten ze twee keer per maand naar het ziekenhuis. Daarnaast veroorzaakten de hormoonbehandelingen lichamelijke ongemakken, zoals vermoeidheid en misselijkheid. Na een jaar – en inmiddels tien behandelingen verder – was Margriet echter nog niet zwanger en besloot het echtpaar een time-out te nemen.

“We moesten constateren dat het op deze wijze niet lukte”

– Erik en Margriet Ju

“We moesten constateren dat het op deze wijze niet lukte. In die periode kregen we een folder van de NPV onder ogen waar de kinderwensbehandeling van NaProTechnology in Kleve in Duitsland stond beschreven. Dit sprak ons aan, omdat deze behandeling uitgaat van een natuurlijke conceptie en een gemeenschappelijke vruchtbaarheid. Je leert bijvoorbeeld of je cyclus normaal is, of er een eisprong plaatsvindt en of er aanwijzingen zijn voor hormoonstoringen. Een ander punt is dat de man actief en uitgebreid in de behandeling wordt betrokken. Dat is iets waar je in Nederland echt specifiek om moet vragen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er immunologische factoren, allergieën of infecties van invloed zijn op de kwaliteit van het zaad. Door deze aandoeningen te behandelen, zou de kans op een natuurlijke zwangerschap worden verhoogd. De begeleiding in het FertilityCare-traject hebben wij inderdaad als zeer waardevol ervaren. Een risicofactor bij de behandelingen in Duitsland willen we ook wel noemen om een eerlijk beeld te kunnen geven. Vanuit Duitsland worden medicijnen voorgeschreven die in Nederland niet op die wijze of in die hoeveelheid gebruikt worden. Bij ons was dat een van de redenen om het traject te stoppen.”

Ook deze vruchtbaarheidsbehandeling leidde niet tot een zwangerschap. In totaal zijn Erik en Margriet zes jaar actief bezig geweest om zwanger te raken. Margriet: “Tijdens de IUI-behandelingen was de maandelijkse tegenvaller als je dan toch weer menstrueert de eerste twee keren het moeilijkst. Na de derde keer werd dit minder. Ik verwachtte het eigenlijk niet meer. Het scheelt zeker dat wij beiden een nuchter karakter hebben. We kijken er ook niet negatief op terug, omdat het ons samen sterker heeft gemaakt.” Waar het stel in het ziekenhuis wel tegenaan liep, is de sterke oplossingsgerichtheid van de medische wereld. Hierbij gaan artsen weleens voorbij aan de individuele behoeften. Erik: “Op zich is het natuurlijk logisch en dat is ook goed, maar wij hebben sterk ervaren in onze relatie en in onze weg met God dat het goed was om te stoppen met verdere behandelingen. Als artsen dan toch proberen om je over te halen om verder te gaan en zeggen dat je spijt krijgt als je veertig bent, dan gaat dit voor ons te ver.”

“Het doet pijn als je hoort dat mensen denken dat je als vrouw voor je carrière gaat”

– Erik en Margriet Ju

Verwerking
Erik en Margriet vertellen over de moeilijke momenten die zij hebben ervaren rondom hun kinderloosheid. Erik: “Als een jonger zusje zwanger raakt bijvoorbeeld. Het voelt dan alsof je wordt ingehaald. En we moesten onze weg zoeken in het omgaan met feestdagen of vakanties, als gezinnen eropuit gaan. Het doet pijn als je hoort dat mensen denken dat je als vrouw voor je carrière gaat. Of opmerkingen als: ‘Jullie kunnen dat, omdat je geen kinderen hebt.’ Gelukkig hebben we daarin een proces van acceptatie mogen doormaken. We merken dat God onze behoeften heeft veranderd. We kregen bevestiging dat het goed is zoals het is. Door middel van een preek, gebed en mensen die ons weer even verder op weg hielpen. Het bijzondere hierin is dat we deze stappen steeds met dezelfde beleving en hetzelfde tijdstip mochten nemen. Hierdoor zijn we elkaar nooit kwijtgeraakt.”

Margriet: “Soms doet het wel pijn als mensen uit je nabije omgeving een kindje krijgen. Ik koppel er dan iets positiefs aan om het een plekje te geven. Door een mooie kaart te sturen, bijvoorbeeld. Wat ik ook voor ogen houd, is een uitspraak van een cursusleidster van de FertilityCare-cursus: dat je niet vruchtbaar hoeft te zijn voor een vruchtbaar leven. Dit ervaar ik zo. Ik geniet van mijn werk als groepsleerkracht op de basisschool, van het omgaan met kinderen van mensen uit je naaste kring of als stellen uit de omgeving hun hart willen luchten. Ik probeer met hen mee te denken en voor hen te bidden. Er is zoveel meer in het leven. We hebben het fijn samen zoals het nu is.”

Reële verwachtingen
Dr. S. van der Velden is als gynaecoloog gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen en verbonden aan het Karl-Leisner-Klinikum in Kleve (Duitsland), waar ook Margriet en Erik onder behandeling zijn geweest. Zij benadrukt dat je met geen enkele vruchtbaarheidsbehandeling met zekerheid een kind krijgt, maar dat het wel de kans verhoogt. Daarom is er in de behandeling ook aandacht voor hoe je je leven inricht als je kinderloos blijft. Het percentage vrouwen dat zwanger raakt en een kind krijgt, ligt bij de verschillende methodes tussen de 25 procent en 33 procent. Van der Velden: “We vragen daarom gedurende de behandeling de stellen ook hoe ze vruchtbaar kunnen zijn buiten hun biologische vruchtbaarheid om. Hoe kun je bijvoorbeeld je weg vinden om er te zijn voor andere mensen, om je liefde door te geven? Uiteraard is dit een proces van acceptatie en kost dit tijd, maar het is wel een kostbaar proces. We horen terug van stellen bij wie een zwangerschap niet gelukt is dat juist dit traject hen geholpen heeft een andere weg in hun leven in te slaan. Een weg die ook gelukkig maakt en voor vervulling zorgt.”

Vergoedingen Pro Life Zorgverzekeringen
Hebt u moeite met het verwerken van de teleurstelling niet zwanger te worden? Zoek dan gerust hulp, bijvoorbeeld bij een maatschappelijk werker, pastoraal werker of psycholoog. In verschillende aanvullende verzekeringen van Pro Life is er vergoeding voor deze hulpverlening. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met onze Pro Life Vertrouwensarts.

Meer informatie leest u op prolife.nl/vergoedingen.

Dit artikel is onderdeel van het zorgmagazine Liv. Meer weten?
Vraag hier het magazine gratis aan.